SZIMBÓLUMOK

SZIMBÓLUMOK A FENG SHUIBAN

 

A szimbólumokkal, jelképekkel minden kultúrában találkozhatunk. Jelentésük sokszínűsége miatt egyaránt hatással vannak intellektusunkra és érzelmeinkre is. Hatásuk személyiségünk tudattalan mély rétegeit is megmozgatják. Elég, ha csak a művészetekre gondolunk: filmekre, irodalomra, zenére, festészetre, szobrászatra.

A ló szinte minden kultúrában és minden korban az erőt és a hatalmat jelenti. A kanca termékenységet jelképezi, a csődör pedig a férfiasságot és a nyers erőt. A gyors mozgást, a dinamizmust és az eleganciát szimbolizálja, de szerencsét hozhat a szerelemben is. Hű társ a harcban, a napi munkában, vándorlásban, a vagyon, a gazdagság kifejezője, Ha a ló valamilyen formában megjelenik az életünkben, az gyors, meglepetésszerű fejlődést és a tudat kiszélesedését eredményezheti. Lelkesedést és optimizmust kölcsönöz, erőt ad a kockázatok felvállalásához. Utat mutat arra, hogyan nyerhetjük vissza életenergiánkat. A Feng Shui szerint, a ló összpontosítja az energiákat annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. A kínai asztrológiában a ló tűz elemű állat, a gyorsaságot, az erőt, a dinamizmust és az eleganciát jelképezi.

SZAMURÁJ

A szamuráj szó eredeti jelentése „oltalmazó, szolgáló”, aki bátran védte és hűen szolgálta azt a közösséget, ahová tartozott. A szamurájok hét fő erénye: a bátorság, okosság, tisztesség, hűség, ügyesség, önuralom, önzetlenség. Teljes harci felszerelésben a csata előtt meditál (erő, nyugalom, összpontosítás), megtisztítja az elméjét és felkészül a harcra: “minden csata eldől, mielőtt még megvívják!” (Sun Cu). Tulajdonosának az erőt, a tiszta elmét, a tudatosságot, a pontosságot, a becsületes harcot és a védelmet szimbolizálja.

ELEFÁNT

Az elefánt az egyik legelterjedtebb, legismertebb Feng Shui szimbólum. Kínában őshonos állat volt, melyet a fizikai-, a mentális erő és a hatalom jelképének tartottak. A hagyomány szerint bármi, ami elefántot ábrázol, vagy elefántos mintával van díszítve, szerencsét hoz, főleg, ha az elefántnak fölfelé áll az ormánya. Ez ugyanis a növekedést, a dolgok jobbra fordulását, a pozitív változást jelképezi. Azonban tudnunk kell, hogy az elefánt a bölcsesség és a tapasztalat szimbóluma is, amit viszont épp a lógó ormányú elefánt testesít meg. Nekünk kell tehát eldönteni, hogy a szerencsére vagy a kitartásra van-e nagyobb szükségünk. A fő irányelv, hogy lakhelyünk azon részén keressük meg a végleges helyét, mely az általunk erősíteni kívánt életterülethez tartozik. Ekkor egyben védjük is a hajlékunkat a káros energiáktól, illetve a jó ”Csí”-t benntartjuk a falak között. Az elefánt hátára helyezzünk virágot, ha beteg van a családban és pénzt, ha gazdagságot várunk! ”Ha mást szeretnénk, kössünk az elefánt hátára egy kis papírdarabot, amire előtte felírtuk a kívánságainkat!

BUDDHA

Ez a változat az Eljövendő (Maitreya) Buddhát ábrázolja, akinek kultusza Indiából jutott el Kínába. Alakja, a X. században, a Szung dinasztia idejéből legendássá vált csodatévő szerzetesektől származik. Az emberi szenvedés végét, a halál utáni mennyei birodalomba kerülést szimbolizálja. Buddha a benáreszi prédikációban azt fejtette ki, hogy az üdvösséghez nem az érzéki élvezetek hajszolása, de nem is a túlzott önsanyargatás vezet, hanem a mértéktartó lemondás középútja. Ehhez pedig ismerni kell a négy nemes igazságot, ami a vágyaktól való megszabaduláshoz vezet. Erre szolgáló módszere az ún. nemes nyolcrétű ösvény követése: a helyes szemlélet, a helyes gondolkodás, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes élet, a helyes törekvés, a helyes vizsgálódás és a helyes elmélkedés. A Buddha szimbolizálja azt az elengedettséget és könnyedséget, amelynek elsajátításával minden akadály leküzdhető, továbbá szerencsét hoz. Jelenléte nyugalmat, biztonságot és végtelen szeretetet sugároz.

HAL

Az élvezetek, az érzékiség, a gyarapodás és a termékenység szimbóluma. Kínában a gazdagság egyik kifejezője, valamint fallikus szimbólum, a férfiasságot testesíti meg (koi-pontyok). Az egymás mellett úszkáló halpár a házaspárok közti harmóniát, a házastársi boldogságot jelenti. A kereszténységben Krisztus és az egyház jelképe. A Feng Shuiban azt tartják róla, hogy szerencsét és fellendülést hoz, nemcsak otthon, hanem a munkahelyen is bármilyen formában is jelenjen meg: szobor, festmény vagy akváriumban élő halacska formájában. A hal kerek pikkelyei szintén a pénzt szimbolizálják.

SÁRKÁNY

A sárkány évezredeken át az egyik leginkább tisztelt és legmagasztosabb szellemi lény a keleti kultúrákban. Egyesíti magában az alvilági kígyó és az égi madár, a Sötétség és a Fény, a Föld és az Ég jegyeit, mivel pikkelyes teste és szárnyai vannak. Kozmikus megfelelője a szárnyas kígyó (pl. Quetzalcóatl), vagyis sárkány, az örök élet jelképe. Minden hermetikus tanítás kígyóként ábrázolta. Ősidőktől kezdve őrzi a bölcsességet, a halhatatlanságot, a szellemi és gyógyító erőt. Ő az eső (víz), az időjárás, a természeti erők, a termékenység, és a keleti égtáj ura. Számtalan mitikus történet fonódik e szimbólum köré. Legfontosabb tulajdonsága a védelem, vonzza a jó szerencsét, biztosítja tulajdonosának a hatalmat, pozíciót, az anyagi sikereket és a jólétet. Japánban az egyik legkedveltebb motívum, tisztelik, szerencsehozó állatnak tartják. A kínai császár emblémája ugyancsak a sárkány. Nevének jelentése: “kiváló értelmű lény”. A kínai hagyományban, az egész világegyetem öt erő, öt elv, illetve öt elem köré épül. Ezek az elemek a kínai terminológia szerint a Fa vagy (Levegő), a Tűz, a Föld, a Fém v. (Éter), és a Víz. Ezen elemek egymáshoz viszonyított aránya határozza meg minden létező minőségét. Így az emberi egészség is értelmezhető, az elemek harmóniája szerint. Az elemek egyensúlya maga az egészség, míg felbomlása, a betegség. Egyik fontos adottsága, hogy struktúrájában benne foglaltatik az öt elem tökéletes egyensúlya. A földi élet és az égi terv egységét szimbolizálja, és azt a harmóniát, melyet az öt elem uralásával elérhetünk. Ő a két világ közötti közvetítő, a „révész”.

 

Webáruház készítés
paypal